Visie

We willen onze passie, enthousiasme, beleving en ervaring overbrengen op alle keepers, om dan samen naar een niveau hoger te gaan! 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN MET TOPSAVE KEEPERSCHOOL ?

De 4 belangrijkste doelstellingen die we nastreven zijn : 

1. zorgen voor een juiste technische vorming van de keeper. 

Hoe beter de technische vorming van de keeper, hoe meer kans hij heeft  

om een bal te pakken. 

2. Zorgen voor veel spelplezier en spelbeleving op trainingen. 

Keepertraining is niet meer keepers afbeulen met eindeloze vermoeiende ballenreeksen. Buiten de technische vorming proberen we steeds te zorgen voor uitdagende oefeningen en leuke keeperspelen. 

3. De jeugdkeepers ( en ouders) ondersteunen in het keeper zijn en  

    hulp/raad bieden bij vragen/problemen. 

Bij vragen over (wedstrijd)opwarming, keuze en aankoop van materiaal,      

problemen bij spelproblemen, … trachten we steeds de keepers en de  

ouders te helpen met onze raad en ervaringen. 

4. Iedere keeper op een voor hem haalbaar maar uitdagend niveau te laten trainen 

Iedere keeper de kans geven om te trainen op zijn hoogst haalbare niveau en op deze manier trachten zijn eigen doelstellingen na te streven en zijn volledige potentieel tot ontwikkeling te laten komen ! 

 

HOE WILLEN WE DEZE DOELSTELLINGEN BEREIKEN ?

  1. Met gedreven, gemotiveerde en ervaren trainers die de oefeningen zullen voordoen en begeleiden. 
  2. De trainingssessies hebben als oogmerk  kwaliteit te brengen rekeninghoudend met elke individuele keeper, zijn leeftijd en talent. 
  3. Wij willen de keepers door middel van de kwaliteitstrainingen terug plezier in het “keeper zijn” geven en zodoende op het einde van de
  4. De trainingen worden steeds goed voorbereid en gecoördineerd. 
  5. De trainingen vinden plaats in een goed gestructureerde en veilige omgeving voor de deelnemers. 
  6. Elke volgende trainingssessie is een vervolg op de voorgaande zodanig dat er een constante groei te zien is in de vorderingen van de keeper. 
  7. De keepers zullen mentaal gesterkt worden door hun trainers en positief begeleid en gecoacht worden.